Guide

Kundbilder inom E-handel

Vilka fördelar finns det med att använda kundbilder inom E-handel och hur gör man?

Vad innebär kundbilder för E-handlare

  • Kundbilder
  • Användargenererat innehåll
  • UGC
  • User-generated content

 Kärt barn har många namn men alla dessa termer används för att beskriva visuellt innehåll (bilder & filmer) som ett kunder och/eller användare har skapat.

E-handlare kan använda kundbilder för att skapa mer inspirerande och diversifierade produktbilder på sina hemsidor.

Kundbilder är viktigt för E-handlare

 

Genom att samla in och visa upp kundbilder så kan E-handlare få tillgång till en stor mängd bilder och filmer där kunder visar upp hur e-handlarens produkter används och stylas av faktiska kunder. Dessa kundbilder kan sedan användas för att inspirera nya kunder.

 

Utöver den direkta tillgången till kundbilder så får även E-handlaren ofta en närmare relation med sina kunder när de stolt visar upp sina kunders bilder på sin hemsida.

Våga fråga kunder om kundbilder

 

Det låter självklart att när man säger det så men ett första steg för att få tillgång till kundbilder är att våga fråga sina kunder att dela med sig.

 

En del kunder känner sig bekväma att dela med sig av bilder via Sociala medier medan andra endast kan tänka sig att dela med sig av kundbilder direkt till E-handlaren.

Som E-handlare är det viktigt att ha detta i åtanke när man samlar in kundbilder så att alla kunder känner sig bekväma och välkomna att dela med sig av bilder.

Använd Kundbilder för att inspirera

 

Kunder förväntar sig alltmer att se produktbilder i olika miljöer och på olika modeller. Ett alternativt till att skapa allt detta content in-house, är att använda kundbilder.

Med kundbilder så får E-handlare tillgång till bilder från massa olika miljöer möjligheten att visa hur dess produkter används och stylas av verkliga kunder.

E-handlares insamlade kundbilder kan användas på produktsidor, i LookBooks och diverse gallerier på deras hemsida för att inspirera nya kunder.

Utöver den positiva effekten att nya kunder kan inspireras av befintliga kunder så motiveras detta även fler att dela med sig.

Samla in kundbilder med Cevoid

Med Cevoid så kan E-handlare bjuda in kunder att dela med sig via Instagram och direkt från deras enheter/album. Detta inkluderar bland annat möjlighet att dela med sig av bilder och filmer via

  • Instagram hashtags, tags och mentions
  • Uppladdning direkt på E-handlarens hemsida
  • Dedikerade uppladdningssidor
  • Emails som skickas ut efter att ett köp har gjorts

När man samlar in kundbilder via Cevoid så säkerställer deras insamlingskanaler att kunden godkänner att man som E-handlare får använda den specifika kundbilden.

Visa upp kundbilder med Cevoid

Den största fördelen med Cevoid är att man som E-handlare väldigt enkelt kan visa upp kundbilder på sin hemsida. Här kommer några vanliga exempel på hur E-handlare visar upp kundbilder på sina hemsidor med Cevoid idag.

Visa upp kundbilder på produktsidorna

Cevoid har ett produktgalleri för produktsidor som automatiskt uppdaterar galleriets innehåll så att endast kundbilder med den specifika produkten visas. Det innebär att man endast behöver lägga till detta galleri i sin mall för produktsidor så sköter galleriet resten (Sparad tid!)

Visa upp kundbilder på startsidan

Ett vanligt sätt att visa att man bryr som sitt kundcommunity är att visa upp deras kundbilder på startsidan. Detta kan självklart göras genom ett av Cevoid's standardgallerier.

Skapa Lookbooks med kundbilder

När man har samlat ett par kundbilder så kan man Cevoid lätt sätta ihop gallerier och Lookbooks som passar bra på dedikerade sidor.

Sätta ihop egna gallerier med kundbilder

Hittar man några kundbilder man tycker om extra mycket så går det lätt att skapa ett dedikerat galleri med dessa och lägga till på valfri plats på ens hemsida.

Byta ut vanliga bilder till köpbara kundbilder

Samtliga kundbilder som har samlats in via Cevoid kan göras om till . Detta innebär att man kan byta ut en vanlig bild till en kundbild med en produkttag och därmed öka konverteringen.

We use cookies to improve your experience and for marketing. Learn more in our cookie policy.