Använd UGC på produktsidorna på er WooCommerce butik

Använd Användargenerat innehåll på produktsidor för att inspirera nya kunder. Med hjälp av bilder från befintliga kunder så kan nya besökare inspireras och uppleva s.k. social proof på er WooCommerce butik.

Rätt UGC bilder på rätt produktsidor

Våra gallerier för produktsidor upptäcker automatiskt vilken produkt som det gäller och visar endast upp UGC bilder med denna produkt i sig. Lägg lätt till vår WooCommerce embed snippet med UGC galleri för produktsidor!

Så funkar det

Lägg till en produkttag

Lägg till en produkttag på de produkter som finns med i UGC bilden

Publicera direkt

Så fort du godkänner en UGC post så publiceras den automatiskt i galleriet på produktsidorna

Inspirera nya kunder

Dina produktsidor har nu användargenererat innehåll (UGC) är nu redo att inspirera nya kunder.

11:44
device frame

Visa hur produkterna är stylade i verkliga livet

  • Kunder inspirerar varandra med hur era produkter kan användas
  • Automatiska gallerier
  • Öka konverteringen på produktsidor
  • WooCommerce plugin för UGC
  • Cevoid har svensk support och personal

More inspiration

We use cookies to improve your experience and for marketing. Learn more in our cookie policy.